Tata Steel

Datum: 28-02-2022

De bouwwerkzaamheden van de wandeloven voor de warmbandwalserij van Tata Steel mogen worden voortgezet, maar de Omgevingsdienstdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) benadrukt dat de oven niet in gebruik mag worden genomen. Daarvoor is eerst een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Daarmee is het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden geheel op eigen risico van Tata Steel.

Achtergrond

Onlangs stelde de rechtbank dat ten onrechte niet getoetst is of de aan Tata Steel verleende omgevingsvergunning voor een nieuwe oven in de warmbandwalserij tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan leiden. Ook is onterecht geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de toename van uitstoot van lood en nikkel. De rechtbank vernietigde daarom de verleende vergunning.

Onderzoek

Aangezien de aanvraag van Tata Steel voor deze vergunning blijft bestaan, heeft de OD NZKG een nieuwe vergunningverleningsprocedure opgestart. Hierin worden de in de uitspraak van de rechtbank genoemde zaken meegenomen en is een onderzoek gestart naar de gevolgen van de nieuwe oven en de aangevraagde productie-uitbreiding voor de uitstoot van zwaveldioxide, lood en nikkel. De uitkomsten daarvan worden meegewogen in de nieuwe vergunning. Uiteraard is in dit nieuwe traject opnieuw ruimte voor inspraak door belanghebbenden.  

Bouwwerkzaamheden

Vooruitlopend op de uitkomst van de nieuwe vergunningsprocedure heeft Tata Steel een gedoogverzoek ingediend om verder te kunnen gaan met de bouwwerkzaamheden van de warmbandoven. De OD NZKG heeft besloten dat de bouwwerkzaamheden mogen worden voortgezet, omdat de vernietiging van de vergunning betrekking had op het milieudeel en niet de uitvoering van de bouwwerkzaamheden betrof en omdat de bouw van de oven aan de bouwregelgeving voldoet. De OD NZKG benadrukt echter dat het niet is toegestaan de wandeloven in gebruik te nemen zonder de benodigde omgevingsvergunning. Daarmee is het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden geheel op eigen risico van Tata Steel.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem