Overzichtsfoto van Luchthaven Schiphol

Datum: 04-12-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Schiphol op 14 juli 2023 een tweede last onder dwangsom opgelegd. Daarin staat dat Schiphol  voor 1 december 2023 het complete Vermijdings- en Reductieplan (VRP) voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) moest indienen. Lukte dat niet, dan zou Schiphol een dwangsom van € 50.000 verbeuren. In november heeft Schiphol het complete VRP ingeleverd. De omgevingsdienst heeft deze inmiddels beoordeeld en goedgekeurd. Bedrijven moeten zoveel mogelijk voorkomen dat zeer zorgwekkende stoffen in het milieu terecht komen omdat deze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en de leefomgeving.

In december 2022 heeft de OD NZKG Schiphol al een eerste last onder dwangsom opgelegd, omdat het geen volledige VRP had ingeleverd. Deze dwangsom van € 5.000 heeft de OD NZKG na het verlopen van de gestelde termijn op 1 maart 2023 geïnd. Toen Schiphol in die maand enkel een deel van het VRP indiende, dat bovendien nog in concept was, volgde een tweede last onder dwangsom. Omdat Schiphol nu het complete VRP heeft ingediend binnen de daarvoor gegeven termijn heeft Schiphol voldaan aan de last. Er is dan ook geen dwangsom verbeurd. De overtreding is beëindigd en om deze reden is de opgelegde last ingetrokken.

Lucht, bodem en water

Op verzoek van de OD NZKG heeft Schiphol een complete VRP gemaakt voor ZZS en de OD NZKG heeft deze beoordeeld op de milieucomponenten lucht, bodem en water. Met deze informatie krijgt de omgevingsdienst een zo compleet mogelijk beeld van de situatie voor ZZS op de luchthaven en kan het beoordelen of de maatregelen die Schiphol neemt om de uitstoot van ZZS te verminderen passend zijn.

Jaarlijkse inventarisatie

Alle bedrijven met een omgevingsvergunning moeten vijfjaarlijks een vermijdings-en reductieplan indienen. Jaarlijks inventariseren de bedrijven of het terugdringen van ZZS volgens plan verloopt. De omgevingsdienst volgt het proces en onderzoekt of de plannen gerealiseerd worden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem