Datum: 24-08-2023

Ruim driekwart van de kantoren voldoet inmiddels aan de energielabel C-verplichting, blijkt uit de eerste resultaten van een inventarisatie door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Begin dit jaar is de OD NZKG in hun werkgebied gestart met het handhaven op de kantoren die op dat moment nog geen energielabel C of hoger hadden, of waarvan dit nog niet bekend was. Bijna de helft van de ruim 1400 kantoorpanden voldeed volgens de beschikbare data niet, waarop de OD NZKG deze kantoren waarschuwingsbrieven stuurde.

Label C-verplichting

Alle eigenaren van kantoorgebouwen in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad zijn vanaf 2021 door de RVO en de OD NZKG geïnformeerd over de verplichting van een energielabel C per 1 januari 2023. Uit een eerste inventarisatie bleek dat bijna de helft van de ruim 1400 kantoren in deze gemeenten, niet voldeden. De OD NZKG heeft deze bedrijven vervolgens een waarschuwingsbrief gestuurd waarna ze 12 weken de tijd kregen alsnog de verplichte maatregelen te nemen of een concreet verbeterplan in te sturen. Het doel van de handhaving is dat bedrijven zo snel mogelijk voldoen aan de energielabel C-verplichting.

Tussenstand

Vanuit het totale bedrijvenbestand dat onder de energielabelverplichting in het werkgebied van de OD NZKG valt, is het huidige beeld dat momenteel* ruim driekwart van de bedrijfspanden voldoet aan de vereiste van tenminste energielabel C.

Ruim helft gewaarschuwde kantoren voldoet alsnog
Hoewel nog niet alle zaken zijn afgehandeld, meldt de OD NZKG dat op dit moment ruim de helft van de gewaarschuwde kantoren inmiddels wel aan de verplichting voldoet. Het gaat hier deels om bedrijven die alsnog een energielabel hebben aangevraagd, of een maatregel hebben getroffen om een energielabel C aan te kunnen vragen. Ook bleek een deel al wel te voldoen, maar was hun labelregistratie nog niet op orde.

Niet hoeven voldoen
Een kleine honderd bedrijven bleek niet aan de verplichting te hoeven voldoen, bijvoorbeeld omdat het gebouw binnen twee jaar gesloopt of getransformeerd gaat worden of dat het een monument betreft.

Verbeterplan
Een twintigtal bedrijven dat niet voldeed heeft een concreet verbeterplan ingediend, dat de OD NZKG heeft goedgekeurd. Zij zijn daarmee op de goede weg.

Last onder dwangsom
De OD NZKG is tevens gestart met het versturen van de eerste voornemens tot last onder dwangsommen voor de panden die nu nog niet voldoen. Dat zijn er op dit moment een tiental.

In behandeling
Van een kwart van de bedrijven die eerder dit jaar een waarschuwing kregen, is nog niet duidelijk of zij voldoen, deze zaken heeft de OD NZKG nog in behandeling.

Daarnaast zijn er ook nog ruim 800 gebouwen waarvan nog niet vaststaat of deze onder de verplichting vallen, omdat dit vaak werkplaatsen met een kantoor erbij betreft. Dit wordt momenteel uitgezocht.

Toekomstige aanscherpingen

Tegelijkertijd waarschuwt de Omgevingsdienst ervoor dat energielabel C niet het eindpunt is, maar het begin. De OD NZKG raadt bedrijven aan nu al te anticiperen op toekomstige verdere aanscherping van de normen voor energiebesparing, zoals het toepassen van de Renovatiestandaard (rvo.nl) en verduurzaming onderdeel te maken van het meerjarenonderhoudsplan.  

*Tussenstand van 23 augustus 2023. De controle op de label C-verplichting is nog gaande, cijfers kunnen daardoor fluctueren totdat alle zaken afgehandeld zijn. De OD NZKG zal t.z.t. ook het totaalbeeld geven via deze website.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem