Datum: 13-04-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving en vindt het belangrijk om te leren en verbeteren. Met het rapport ‘Industrie en omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de aanbeveling die daarin staat, kan dat. Deze sluit aan op verbeterpunten waar de OD NZKG mee aan de slag is.

In het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ komt de OVV tot de conclusie dat de gezondheid van omwonenden van industriële complexen zoals Tata Steel, beter beschermd kan worden. Daarvoor heeft de OVV verschillende aanbevelingen gedaan aan de betrokken overheden en bedrijven. Voor de omgevingsdiensten gaat het om één algemene aanbeveling om goed contact te houden met de omgeving. De komende tijd zal de OD NZKG het rapport verder bestuderen en samen met andere overheden lessen trekken.

Vergunningen

Loes de Maat, directeur OD NZKG: “We herkennen ons in het geschetste beeld over het verleden. Na de grafietregens in 2018 en 2019 hebben we als omgevingsdienst de kentering ingezet. De aanbeveling aan ons is duidelijk en sluit aan op de weg die we als OD NZKG zijn ingeslagen. In het verleden waren we te weinig zichtbaar en was het contact met de omwonenden niet goed genoeg. Inmiddels zijn we strenger gaan toezien en handhaven op Tata Steel en het bedrijf merkt dat ook. Wij zoeken daarbij de grenzen op in de wet- en regelgeving om de gezondheid beter te beschermen en milieuwinst te behalen, ondanks weerstand van het bedrijf. Het contact met omwonenden is de afgelopen jaren verbeterd. Dat ziet ook de Onderzoeksraad. Kijken we naar de aanbeveling dan kunnen we daar nog meer op doen. Bijvoorbeeld door nog pro-actiever en transparanter te reageren op klachten en incidenten.”

Omwonenden

De aanbeveling aan overheden waaronder de OD NZKG is dat het contact met omwonenden verder verbeterd moet worden. Sinds de grafietregens is er meer oog gekomen voor de belangen van bewoners. Zo is er structureel overleg met bewonersgroepen, worden er bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd bij complexe vergunningen met gezondheidsimpact en twee dagen in de week is er een inloopspreekuur met de omgevingsmanager voor omwonenden op de OD NZKG-locatie in Wijk aan Zee. Ook communiceren we sindsdien proactief over klachten, overlastmeldingen en voorvallen via een dashboard en heeft de OD NZKG onlangs het melden laagdrempeliger gemaakt door de introductie van een meldingen-app speciaal voor overlast van Tata Steel. We gaan in gesprek hoe we dat verder kunnen verbeteren.

Toezicht

Dat de OD NZKG Tata Steel intensiever aanspreekt op de naleving van milieuregels, merkt het staalbedrijf doordat het al meerdere lasten onder dwangsom opgelegd heeft gekregen. Ook wordt onderzocht op welke manier Tata Steel gedwongen kan worden om vervuilende uitstoot verdergaand terug te dringen. De OD NZKG is daarnaast continu aan het innoveren. In dat kader startte de Omgevingsdienst in februari 2023 een pilot met cameratoezicht, gericht op Kooksgasfabriek 2.

Wet- en regelgeving

Ook worden de grenzen in de milieuregelgeving opgezocht door scherp te vergunnen. Tegelijkertijd is het zo dat wet- en regelgeving op milieu achterblijft en onvoldoende aansluit om de gezondheid van inwoners te beschermen. Dit kan (deels) ondervangen worden door gezondheid leidend te maken in milieuwet- en regelgeving en daar de geldende normen aan te passen door bijvoorbeeld de WHO-advieswaarde voor luchtkwaliteit te hanteren in nationale regelgeving, normen te stellen voor cumulatie van schadelijke uitstoot.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem