Cameratoezicht Tata Steel

Datum: 22-02-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is gestart met een pilot met cameratoezicht bij Tata Steel. De OD NZKG wil daarmee het toezicht op de Kooksgasfabrieken van de staalproducent verbreden. Emissies van rauwe kooks worden zo vroegtijdig gesignaleerd.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Omgevingsdienst camera’s gebruikt voor toezichthoudende taken bij luchtemissies. “Met het gebruik van camera’s wordt het voor ons makkelijker om 24/7 het meldgedrag van Tata Steel te controleren. We zijn continu aan het innoveren zodat we de leefomgeving steeds gezonder, veiliger en duurzamer blijven maken,” aldus Mario Bakker, directeur Toezicht en Handhaving (OD NZKG).  

Pilot

Om toezicht te kunnen houden op het ontstaan van rauwe kooks, wordt de pilot uitgevoerd bij Tata Steels Kooksgasfabriek 2 (KGF2). Overtredingen met rauwe kooks zijn overdag meestal goed zichtbaar en hebben vooral impact op de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Door camera’s te plaatsen wordt het mogelijk om 24/7 toezicht te houden. Afhankelijk van de resultaten van de pilot onderzoekt de OD NZKG of cameratoezicht (breder) toegepast kan worden.

Wolkenbeeld

Een van de punten waar de inspecteurs bij Tata Steel naar kijken, zijn luchtemissies. “Het wolkenbeeld uit bijvoorbeeld de schoorstenen geeft ons een indicatie van de stoffen die vrijkomen bij Tata Steel. Zo duiden witte wolken vaak op stoom, wat is toegestaan. Zwarte, gele of bruine wolken duiden op verontreiniging waar we onderzoek naar willen doen”, verduidelijkt Bakker. Met de camerabeelden zet OD NZKG in op proactief toezicht bij Tata Steel.  

Rauwe kooks is niet toegestaan 

Bij uitstoot met rauwe kooks komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het ontstaan van rauwe kooks is dan ook niet toegestaan in de door OD NZKG afgegeven vergunning en moet worden vermeden conform Europese regelgeving die geldt voor de ijzer en staalproductie. Omdat het ontstaan van rauwe kooks niet vergund is, legde de Omgevingsdienst in september een derde Last onder Dwangsom (LOD) op voor het ontstaan ervan in de Kooksgasfabrieken. 

Juridische toetsing

Cameratoezicht kan niet zonder meer overal worden ingezet. De OD NZKG heeft de inzet van cameratoezicht daarom juridisch getoetst op haalbaarheid. Daaruit kwam naar voren dat het mogelijk is om camerabeelden in te zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving, wanneer aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. De pilot wordt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgevoerd, waardoor de privacy van medewerkers en bezoekers gewaarborgd blijft.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem