Datum: 17-11-2021

Fors minder zwaveldioxide en stikstofoxiden

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de voorschriften voor de zwavelzuurfabrieken bij de Kooksfabrieken aangescherpt. De uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden wordt hiermee fors minder. Deze actie vloeit voort uit het eerdere SPSS onderzoek bij o.a. de Kooksfabrieken en het Uitvoeringsprogramma VTH taken Tata Steel van de OD NZKG.

De voorschriften die betrekking hebben op de twee zwavelzuurfabrieken van de beide Kooksfabrieken zijn gewijzigd. Deze wijziging heeft plaats gevonden in het kader van de implementatie van de BBT-conclusies van de BREF* LVIC-AAF* en de overige relevante BBT-documenten. Met deze wijziging worden de emissie-eisen voor zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) aangescherpt.

Zodra Tata Steel de aanpassingen geïmplementeerd heeft, zal dit resulteren in een verlaging van de emissies naar de leefomgeving van SO2 en NOx. De OD NZKG heeft daarnaast ook een aantal monitoringsvoorschriften opgenomen.

De belangrijkste aanscherpingen uit het besluit

Zwaveldioxide (SO2)

De emissie-eis voor SO2 is flink aangescherpt: voor de zwavelzuurfabriek van Kooksfabriek 1 was deze 2000 mg/Nm3 (revisievergunning) en is aangescherpt naar 450 mg/Nm3, met een onderzoeksverplichting voor reductie naar 100 mg/Nm3. Dit moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd zijn, maar uiterlijk 1 januari 2024.

Voor de zwavelzuurfabriek van Kooksfabriek 2 is de emissie-eis voor SO2 aangescherpt van 200 naar 100 mg/Nm3. Deze emissie-eis geldt na het in werking treden van het besluit.

Stikstofoxiden (NOx)

Bij de zwavelzuurfabriek van Kooksfabriek 1 was in de revisievergunning geen emissie-eis voor NOx opgenomen. Hiervoor hebben wij nu een eis opgenomen van 65 mg/Nm3. Deze emissie-eis geldt na het in werking treden van het besluit.

Bij de zwavelzuurfabriek van Kooksfabriek 2 stond in de revisievergunning een emissie-eis van 1200 mg/Nm3. Wij hebben nu een onderzoeksverplichting opgenomen naar het verlagen van de NOx emissie naar 200 mg/Nm3. Dit onderzoek moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2023 zijn verricht.

Het besluit is in te zien bij de officiële bekendmakingen op het Loket van de OD NZKG.

* BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie.’BAT’ staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek (BBT). In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen.

* Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem