Datum: 22-09-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) legt Tata Steel op om, in het belang van de leefomgeving, maatregelen voor de laatste drie procent van zijn totale uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) volledig in kaart te brengen. Met het handhavingsbesluit is er meer zekerheid voor de omgeving dat de gevraagde gegevens ook daadwerkelijk worden aangeleverd.  

Laatste drie procent ZZS 

In het eerder door Tata Steel ingediende Vermijdings- en Reductie Programma (VRP) 2020-2025 is het grootste deel (97 procent) van de bronnen van ZZS-emissies opgenomen. De OD NZKG ziet dit als een goede eerste stap, maar eist nu de volledige inventarisatie. Tata Steel moet daarmee ook een compleet beeld geven van maatregelen voor de laatste drie procent kleinere bronnen en afwijkende bedrijfssituaties. Ook moet het staalbedrijf preventief te nemen maatregelen nemen. Deze bronnen met een geringe emissie zijn al wél in een eerdere ZZS-inventarisatie meegenomen.  

Prioriteit voor meest schadelijke ZZS-uitstoot 

De OD NZKG vindt het belangrijk om prioriteit te geven aan de aanpak van bronnen met de hoogste en meest schadelijke ZZS-uitstoot, zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in het belang van de omgeving. Voor het afdwingbaar maken van de maatregelen uit het VRP neemt de Omgevingsdienst normaliter maatwerkbesluiten en stelt waar nodig scherpere grenswaarden voor uitstoot. 

In dit geval heeft de Omgevingsdienst ervoor gekozen om een handhavingsbesluit op te stellen. Deze is beter af te dwingen, met bijvoorbeeld een last onder dwangsom, en biedt daardoor meer zekerheid voor de omgeving. Hiermee wordt het eerdere maatwerkbesluit, dat zag op het in kaart brengen van maatregelen voor de laatste drie procent ZZS, vervangen. Daartoe komt de Omgevingsdienst na bestudering van de beroepsgronden zoals ingediend door de omgeving. Dit heeft geleid tot een heroverweging van het eerder genomen ZZS maatwerkbesluit.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem