foto terrein van het bedrijf Norit in Zaandam

Datum: 30-10-2023

De rechtbank in Haarlem heeft op 27 oktober bepaald dat Norit Nederland B.V. in Zaandam geen extra tijd krijgt om de emissie van naftaleen in zijn productieproces omlaag te brengen. Per 1 november 2023 loopt het maatwerkbesluit af dat Norit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft gekregen. De omgevingsdienst wil dat Norit zich vanaf die datum houdt aan de algemene norm voor de uitstoot van de schadelijke stof. Nu de rechter het verzoek om verlenging van Norit heeft afgewezen, kan de OD NZKG bij het bedrijf op de algemene norm gaan handhaven.

De OD NZKG heeft Norit in februari 2023 met een maatwerkbesluit negen maanden de tijd gegeven om zijn productieproces aan te passen. Norit is in beroep gegaan tegen dit besluit omdat zij meer tijd wilden. Toen het Norit duidelijk werd dat het de veranderingen niet voor 1 november ging halen, heeft Norit bij de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd om dit beroep met voorrang te behandelen, vanwege de aflopende termijn op 1 november.  De rechter heeft geoordeeld dat Norit voldoende tijd heeft gehad om de aanpassingen te doen en dat de argumenten die het bedrijf heeft aangedragen niet opwegen tegen het belang van het milieu in het algemeen en de omwonenden in het bijzonder.

Scherp en reëel

‘De rechter bevestigt met deze uitspraak dat de tijd die we Norit gegeven hebben een redelijke termijn is geweest om de aanpassingen te realiseren’, zegt Juriaan Mellema, teammanager Toezicht & Handhaving Milieu & Industrie van de OD NZKG. ‘Volgens recente wetgeving moet de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen zoals naftaleen drastisch omlaag voor de gezondheid van omwonenden. Als omgevingsdienst zitten we daar bovenop. We houden scherp toezicht en zijn tegelijkertijd ook reëel. Vandaar dat we voor Norit het maatwerkbesluit hebben afgegeven.’

Voldoende coulant

De OD NZKG stelt dat het daarmee voldoende coulant is geweest naar het bedrijf toe. Mellema: ‘We denken aan het belang van de omwonenden en houden daarom vast aan de termijn van 1 november. We weten dat Norit goede stappen maakt en met de omwonenden in gesprek is. Het is voor Norit jammer dat het niet gelukt is de gewenste aanpassingen aan het productieproces tijdig op orde te hebben, maar we gaan ervan uit dat dit op korte termijn wel gaat lukken. Tot die tijd zal de omgevingsdienst controleren en handhaven.’

Lees meer informatie in het aandachtsdossier Norit

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem