Ofi

Datum: 07-07-2023

Milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB), cacaoproducent Olam Food Ingredients (ofi – voormalig Olam) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) hebben afspraken gemaakt waardoor ofi Koog aan de Zaan versneld voldoet aan de toekomstige emissienorm voor ammoniak. Hierdoor zal ofi in de nabije toekomst ook geen nationale piekbelaster van stikstof meer zijn.

Door de recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland en andere nog lopende juridische procedures, ontstond een patstelling waarbij het milieu de verliezer dreigde te worden. De drie partijen zijn daarop met elkaar in overleg getreden om te zoeken naar mogelijkheden om dit te doorbreken en toch maximaal resultaat voor natuur en milieu te boeken.

“Dit ammoniakakkoord maakt zichtbaar hoe zinvol het is om vanuit verschillende belangen met elkaar in gesprek te gaan. Dat ofi zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door versneld zijn ammoniakuitstoot te reduceren, zien wij als een goed, positief signaal”, aldus Johan Vollenbroek van MOB.

“ofi is verheugd met dit akkoord, dat duidelijkheid schept voor alle partijen. Wij zijn vastbesloten om met de autoriteiten, MOB en andere stakeholders samen te blijven werken om ons gezamenlijke doel van minder emissies en bescherming van biodiversiteit te bereiken”, zegt Joost van der Hoogte, plantmanager van ofi Koog aan de Zaan.

Mario Bakker, directeur Toezicht en Handhaving van de OD NZKG: “Als we langslepende juridische procedures kunnen voorkomen, heeft dit altijd onze voorkeur. Ik ben trots op dit resultaat waarbij natuur en milieu de absolute winnaars zijn.”

Versneld voldoen aan lagere norm

Er is nu een saneringspad vastgelegd van de maximaal toegestane emissie van ammoniak bij ofi. Ofi had zich al gecommitteerd aan het terugdringen van de ammoniakemissies. Nu is vastgelegd dat ofi uíterlijk 1 oktober 2024 voldoet aan de toekomstige landelijke emissienorm (ipv januari 2028) voor ammoniak van 5 mg/ Nm3* in plaats van 30 mg/ Nm3 voor vier van de vijf meetpunten. Voor het vijfde meetpunt, heeft ofi voldoende tijd voor onderzoek, vergunningen, aanbesteding, realisatie en inregeling om uiterlijk 1 januari 2028 te voldoen aan de toekomstige emissienorm.

Meten

Partijen hebben daarbij afspraken gemaakt over het meetregime. Het doel van het meetregime is dat voor een ieder helder is of het saneringspad volgens planning verloopt. Bijkomend positief effect is dat de lopende juridische procedures worden aangehouden, dan wel van de baan zijn.

Nieuw maatwerkbesluit

De OD NZKG legt het saneringspad en het meetregime deze zomer via een zogeheten maatwerkbesluit vast. De afspraken met ofi worden hiermee ook juridisch bindend.

Grote natuur- en milieuwinst

Door het verlagen van de emissies van ammoniak, gaat ook de jaarvracht ammoniak fors omlaag. Deze gaat omlaag van ruim 260 ton ammoniak in 2020 naar circa 12 ton per oktober 2024 en ruim 4 ton per 1 januari 2028. Hiermee verdwijnt ofi uit de top 100 van ammoniakuitstoters. De partijen benadrukken dat het hier om een maximaal toegestane emissie van ammoniak gaat. De werkelijke emissies zijn in de praktijk nagenoeg altijd lager dan wat maximaal is toegestaan, waarmee de milieuwinst feitelijk nog groter is. Hiermee is ofi  in de nabije toekomst ook geen nationale piekbelaster van stikstof meer.

*mg/ Nm3  =milligram per normaal kubieke meter

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is door de gemeente Zaanstad gemandateerd om omgevingsvergunningen Milieu te verlenen en om toezichts- en handhaving hierop uit te voeren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem