Cameratoezicht Tata Steel

Datum: 28-03-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is gedagvaard door Tata Steel. De staalfabrikant eist in een kort geding dat de OD NZKG het cameratoezicht op Kooksgasfabriek 2 onmiddellijk staakt.

Het ontstaan van rauwe kooks in Tata Steels Kooksgasfabrieken is niet toegestaan. Bij uitstoot door rauwe kooks komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. Met cameratoezicht is dit 24/7 te detecteren.  

Juridisch getoetst  

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is continu aan het innoveren om de leefomgeving gezonder, veiliger en duurzamer te maken. In dat kader startte de Omgevingsdienst in februari een pilot cameratoezicht, gericht op Kooksgasfabriek 2. Voor de start is de inzet van cameratoezicht juridisch getoetst op haalbaarheid. Daaruit kwam naar voren dat het mogelijk is om camerabeelden in te zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Concreet houdt dit in dat de camera zo ver (450 meter) van de Kooksgasfabriek staat dat personen niet meer te herkennen zijn, voor de zekerheid wordt ook een privacy-block (zie foto) toegepast.  

De Omgevingsdienst ziet de zitting met vertrouwen tegemoet. 

Cameratoezicht Tata Steel

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem