eNose

Datum: 05-02-2021

Hoe vind je de bron van geuroverlast in een gebied vol met bedrijven, wegverkeer en scheepvaart? Provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zetten eNoses steeds meer in om geuroverlast in de Amsterdamse wijk Tuindorp Oostzaan te herleiden. Deze geavanceerde apparaten detecteren verandering in de luchtsamenstelling en in combinatie met de windrichting kan nauwkeuriger worden onderzocht waar geur en daarmee de bron van overlast vandaan komt.

Vanuit de wijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam ontvangt de OD NZKG sinds 2019 regelmatig meldingen over geuroverlast. Inspecteurs van de OD NZKG controleren dan bij bedrijven in de omgeving of er een relatie is tussen deze geuroverlast en de bedrijfsvoering. Tot nu toe is die niet altijd te leggen. De wijk ligt in een druk gebied waar bedrijven, wegverkeer en scheepvaart regelmatig een cocktail van geuren veroorzaken. De OD NZKG onderzoekt daarom andere mogelijkheden om de bron van de geuren te herleiden, zoals de inzet van eNoses.

Netwerk eNoses

Een eNose is een elektronisch meetinstrument met 4 sensoren. Het signaleert veranderingen in de luchtsamenstelling. In het Amsterdams havengebied, langs het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal staat sinds 2015 een netwerk van een kleine 100 eNoses. Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben deze elektronische neuzen laten plaatsen om meer zicht te krijgen op de bronnen die geurklachten kunnen veroorzaken en om schepen die varend ontgassen op te sporen. De OD NZKG monitort deze eNoses en zet deze informatie onder andere door naar IL&T en de politie. Zij treden indien nodig op tegen ontgassen door (varende)binnenvaartschepen.

Gebiedsgerichte inzet

Het Havenbedrijf en de provincie hebben het netwerk uitgebreid met 5 extra eNoses op strategische plekken rondom bedrijven waarvan de bewoners uit Tuindorp Oostzaan melden dat ze overlast veroorzaken. Het hierin gespecialiseerde bedrijf Comon Invent legt de meetgegevens naast het overzicht van meldingen en de windrichting ten tijde van de hinder. Hiermee kan de OD NZKG zich een beter beeld vormen waar de geuroverlast vandaan komt. Daarnaast wordt ook de data vergeleken van de Stankmelder-app, die door de bewoners zelf is gemaakt.

Bedrijven en activiteiten

Uit de eerste meetgegevens blijkt dat er mogelijk meer bedrijven invloed hebben op de geur in Tuindorp Oostzaan dan gedacht. De OD NZKG onderzoekt daarom of er ook geurbronnen zijn aan de noordoostkant van het Noordzeekanaal, die bijdragen aan de geurhinder.

Dit gebiedsgerichte onderzoek met behulp van eNoses gaat in ieder geval door tot en met maart 2021. Daarna wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem