Overzichtsfoto van Luchthaven Schiphol

Datum: 27-02-2024

Op maandagavond 11 maart 2024 organiseert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een informatiebijeenkomst over de opslag van PFAS-verontreinigde grond aan de noord-westkant van het Schipholterrein en het reinigen van deze grond. Naast experts van de omgevingsdienst zijn ook vertegenwoordigers van gemeente Haarlemmermeer, GGD Kennemerland en Schiphol aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Op het Schipholterrein ligt op meerdere plekken grond die vervuild is met PFAS. Deze grond is vrijgekomen bij graafwerkzaamheden. De grond wordt verzameld op tijdelijke opslaglocaties, om daarna te worden gereinigd.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent de vergunningen voor deze tijdelijke opslaglocaties. Voor het opslaan van vervuilde grond, dus ook deze PFAS-grond, gelden in Nederland strenge, wettelijke richtlijnen om te voorkomen dat PFAS vrijkomt naar de lucht of de grond intrekt. Wij controleren of deze richtlijnen worden nageleefd.

Op de informatiebijeenkomst informeren we u over de richtlijnen in de vergunningen en hoe wij hier toezicht op houden. Ook gaan we in op de vergunningsaanvraag van een reinigingsinstallatie voor de grond. Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen.

Aanmelden voor de bijeenkomst

De bijeenkomst is op 11 maart in het gemeentehuis van Haarlemmermeer, Taurusavenue 100 in Hoofddorp. De inloop is vanaf 19.00 uur en we starten om 19.30 uur. Rond 21.00 uur ronden we af. Vanwege de capaciteit van de ruimte is aanmelden voor de bijeenkomst noodzakelijk. De aanmelding hiervoor is inmiddels gesloten.

Meer informatie over het werk van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied rondom luchthaven Schiphol leest u in ons aandachtsdossier.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem