Datum: 19-03-2024

Deze kaart is een weergave van de bij de Omgevingsdienst beschikbare onderzoeksgegevens van de stoffen PFOS en PFOA in de grond en het grondwater. Deze kaart is bijgewerkt tot medio 2019.
In 2025 komt er een update van deze bodemkwaliteitskaart.

Wat betreft oppervlaktewater, slib en waterbodem: de Omgevingsdienst heeft hiervan geen gegevens. Wij hebben hierover informatie opgevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder, het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zodra we hier meer informatie over hebben, vullen we dit antwoord aan.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem