Ik ga kabelgraafwerkzaamheden uitvoeren op een locatie van een Wbb sanering waar een afdeklaag/leeflaag is aangebracht waar ik door heen moet graven. Valt dit onder overgangsrecht?
Ik ga kabelgraafwerkzaamheden uitvoeren op een locatie van een Wbb sanering waar een afdeklaag/leeflaag is aangebracht waar ik door heen moet graven. Valt dit onder overgangsrecht?

Datum: 02-04-2024

Het graven valt onder de Omgevingswet. Het herstellen van de afdeklaag/leeflaag na afloop van de werkzaamheden valt onder de regels …

De Nota bodembeheer gaf de mogelijkheid gebruik te maken van 10 m3/kgv regeling. Vanaf 1 januari 2024 geldt deze niet meer. Geldt hier het overgangsrecht?
De Nota bodembeheer gaf de mogelijkheid gebruik te maken van 10 m3/kgv regeling. Vanaf 1 januari 2024 geldt deze niet meer. Geldt hier het overgangsrecht?

De oude 10 m3 regeling/KGV-regeling was bedoeld voor projectmatig werk en niet voor een sanering met saneringsdoelstelling. Projectmatig werk uitgevoerd …

Op een locatie in Amsterdam waar kabelwerkzaamheden zijn valt een gedeelte in een raamsaneringplan van een lopende sanering. Geldt hier het overgangsrecht of geldt de Omgevingswet?
Op een locatie in Amsterdam waar kabelwerkzaamheden zijn valt een gedeelte in een raamsaneringplan van een lopende sanering. Geldt hier het overgangsrecht of geldt de Omgevingswet?

Datum: 01-04-2024

Als de werkzaamheden projectmatig zijn zoals bij de aanleg van kabels en leidingen en er geen sprake is van saneringsdoelstelling …

Is op basis van een risicocheck lood in tuinen (XRF meting) volgens ARVO 2024 een melding mba saneren toegestaan waarbij een leeflaag wordt aangebracht of is een verkennend bodemonderzoek nodig?
Is op basis van een risicocheck lood in tuinen (XRF meting) volgens ARVO 2024 een melding mba saneren toegestaan waarbij een leeflaag wordt aangebracht of is een verkennend bodemonderzoek nodig?

Datum: 26-03-2024

Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal, art.4.1239) is bij mba saneren een vooronderzoek NEN 5725 verplicht. Als sprake is van …

Welke regels gelden bij kleinschalig graven in een niet-mobiele verontreiniging?
Welke regels gelden bij kleinschalig graven in een niet-mobiele verontreiniging?

Bij kleinschalig graven < 25 m³ grondverzet, bodemkwaliteit > I geldt een informatieplicht als u grond afvoert en/of een afdeklaag …

Als kleinschalig graven kwaliteit I plaatsvindt en er geen afvoer van grond is, geldt dan meldings- of informatieplicht en BRL 6000 en BRL 7000?
Als kleinschalig graven kwaliteit I plaatsvindt en er geen afvoer van grond is, geldt dan meldings- of informatieplicht en BRL 6000 en BRL 7000?

Als er geen afvoer van grond is en geen sprake is van doorgraven van een afdeklaag dan geldt er geen …

Wat zijn de gevaren voor de gezondheid van omwonenden?
Wat zijn de gevaren voor de gezondheid van omwonenden?

Datum: 19-03-2024

In de vergunningen staan verplichte maatregelen om te voorkomen dat PFAS terechtkomt in lucht, water en bodem. Voorbeelden van deze …

Wat zijn de risico’s dat PFAS terechtkomt in de voedselketen?
Wat zijn de risico’s dat PFAS terechtkomt in de voedselketen?

De maatregelen in de vergunning en de controle hierop voorkomen dat PFAS terechtkomt in lucht, water en bodem.

Kunnen wij eten uit onze moestuintjes?
Kunnen wij eten uit onze moestuintjes?

De maatregelen in de vergunning en de controle hierop voorkomen dat PFAS terechtkomt in lucht, water en bodem. Wij verwachten …

Zijn er gegevens van PFAS in de grond en water in het gebied rondom Badhoevedorp beschikbaar? 
Zijn er gegevens van PFAS in de grond en water in het gebied rondom Badhoevedorp beschikbaar? 

Deze kaart is een weergave van de bij de Omgevingsdienst beschikbare onderzoeksgegevens van de stoffen PFOS en PFOA in de …

Stem