Datum: 19-03-2024

In landelijke regelgeving is vastgelegd wie het bevoegd gezag is voor het verlenen van vergunningen in het kader van de Omgevingswet. Voor de aangevraagde activiteiten is dit de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer heeft het mandaat voor het afhandelen van aanvragen van bedrijven om omgevingsvergunningen voor de onderdelen bouw, milieu en ontheffingen op het bestemmingsplan, belegd bij de Omgevingsdienst. Elke aanvraag moeten wij toetsen aan bestaande wet- en regelgeving. Indien de aangevraagde activiteit hieraan voldoet, dan moeten wij de vergunning verlenen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem