Datum: 19-03-2024

In de vergunningen staan verplichte maatregelen om te voorkomen dat PFAS terechtkomt in lucht, water en bodem. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: de grond afdekken of nathouden, zodat geen verwaaiing optreedt, en bodembeschermende maatregelen, zoals de onderkant afdekken met folie, zodat er via regenwater geen afvloeiing plaatsvindt naar bodem/grondwater. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt hier toezicht op. Ook zijn er maatregelen om te voorkomen dat verwaaiing plaatsvindt wanneer de grond wordt verwerkt, bijvoorbeeld: boven een bepaalde windkracht mag er geen grond verwerkt worden. Met deze maatregelen wordt blootstelling aan PFAS via de verschillende blootstellingsroutes afdoende voorkomen. Er vindt op deze locatie al sinds 2013 opslag plaats van met PFAS verontreinigde grond. De tot nu uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van de bodem tonen aan dat er in het gebied geen verspreiding heeft plaatsgevonden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem