Datum: 22-02-2024

Vereenvoudigd vooronderzoek is om na te gaan of op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Hiervoor wordt een aantal informatiebronnen geraadpleegd zoals de bodemkwaliteitskaart, bodemarchieven en de PFAS-kaart. Basis is de NEN 5725. In de ARVO 2024 is dit voor Amsterdam verder uitgewerkt. De andere gemeenten in ons werkgebied hebben dit uitgewerkt in het Beleidskader bodem onder de Omgevingswet (paragraaf 2.2).

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem