Datum: 20-02-2024

Volgens het Bal is een afdeklaag een duurzaam aaneengesloten afdeklaag, waaronder beton, asfalt, asfaltbeton, betonplaat of bestrating met klinkers of tegels vallen. Het gaat om een afdeklaag die is aangebracht als saneringsmaatregel. Het gaat niet om bestrating of asfaltering die is aangebracht met het doel een weg of straat te verharden.
Uit vooronderzoek blijkt of er sprake is van een eerdere bodemsanering waarbij de verontreiniging is afgedekt. In de lokale regelgeving binnen het werkgebied van de OD NZKG is het verplicht dat er gewerkt wordt volgens de beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000/7000 bij dieper graven dan de afdeklaag.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem