Datum: 19-02-2024

Meldplicht

  • Bij de milieubelastende activiteit (MBA) graven > 25 m3 bodemvolume in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit heeft u een meldplicht en een of meer informatieplichten.
  • Bij een meldplicht mag de activiteit niet worden uitgevoerd zonder dat de melding tijdig is gedaan. In het Omgevingsloket kunt u meestal gelijktijdig aan de meld- en informatieverplichtingen voldoen.

Informatieplicht

  • Bij de MBA graven > 25 m3 bodemvolume in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit geldt alleen een informatieplicht als er grond wordt afgevoerd.
  • Bij kleinschalig graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit geldt alleen een informatieplicht al er grond wordt afgevoerd of als dieper wordt gegraven dan de afdeklaag die is aangebracht bij een eerdere sanering.
  • Bij sommige activiteiten zoals de MBA graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde of bij de MBA saneren van de bodem geldt 4 weken van tevoren een informatieplicht en moet u 1 week van tevoren nog extra informatie indienen.
  • Het is ook mogelijk dat een informatieplicht achteraf geldt. Deze informatieplicht kunt u pas na de activiteit indienen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem