Datum: 19-03-2024

Dit is een misverstand. In het advies van ILT wordt niet aangegeven dat voor de voorgenomen activiteiten een MER dient te worden uitgevoerd. Wel moest een MER-beoordeling worden uitgevoerd voor de grondreinigingsinstallatie en dat is gebeurd. Een MER-beoordeling houdt in dat voor alle milieu-aspecten wordt onderzocht of er belangrijke nadelige effecten zijn te verwachten. Hieruit concludeerde de Omgevingsdienst dat de installatie met de bijbehorende maatregelen niet zulke nadelige gevolgen voor het milieu zal geven, dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem