Datum: 26-03-2024

Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal, art.4.1239) is bij mba saneren een vooronderzoek NEN 5725 verplicht. Als sprake is van een verdachte locatie is een een verkennend bodemonderzoek NEN 5740 verplicht. Voor Amsterdam geldt ARVO 2024. XRF metingen voor een risicocheck lood zijn niet gelijkgesteld aan de onderzoeken op basis van het Bal en de ARVO. Daarom zijn XRF metingen niet toegestaan.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem