Datum: 19-03-2024

De Omgevingsdienst heeft het standpunt dat bij de huidige maatregelen geen stofverspreiding kan optreden.

Een meting heeft alleen zin als er overeenstemming is over wat precies gemeten moet worden, hoe betrouwbaar die metingen dan zijn, wat het toetsingskader voor die metingen is (welke criteria en instrumenten precies gebruikt moeten worden) en welke consequenties verbonden kunnen worden aan de meetresultaten. Met andere woorden: wat meet je precies, hoe meet je dat dan, en hoe moet je de meetresultaten duiden?

Landelijk en Europees is er geen meetmethode voor lucht en ook geen toetsingskader beschikbaar voor PFAS naar lucht. De Omgevingsdienst zal met verschillende instanties, waaronder de GGD en het RIVM, bekijken of en hoe in de toekomst toch toepasbare metingen kunnen worden gedaan.

Er zijn momenteel geen milieukwaliteitsnormen voor perfluorverbindingen (waaronder PFOS) in lucht. Dit heeft het RIVM ook bevestigd. Verder zijn er geen referentiemeetmethodes in lucht vastgesteld voor deze groep van stoffen. Bovendien is er geen wettelijk kader, of een gezondheidskundig toetsingskader voor de beoordeling van gemeten PFAS-waarden in lucht. Dit kader ontbreekt niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Er zijn in het buitenland wel metingen gedaan naar PFAS, maar deze metingen zijn complex, zeer arbeidsintensief en nog in een experimenteel stadium.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem