Datum: 19-03-2024

Nee. Het met blusschuim verontreinigde water dat in 2008 in de Hangar 73 vrijkwam, is opgeborgen in een aantal bassins op Schiphol-Oost. Nadat bleek dat water uit de bassins naar de onderliggende bodem lekte, is in 2012 een isolatie- en beheersmaatregel getroffen. Hiermee wordt verdere verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving voorkomen. Dit is in principe een tijdelijke maatregel, maar deze is in 2024 nog steeds in werking. Uit regelmatige monitoring van het grondwater blijkt dat inderdaad geen verspreiding optreedt. Door het ontbreken van (tot voor kort) gevalideerde saneringstechnieken en een handelingskader voor het saneren van nieuwe verontreiniging met PFAS (nu verwacht in het eerste kwartaal van 2024), is er op korte termijn nog geen zicht op een definitieve saneringsoplossing. De Omgevingsdienst houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem