Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dat heeft ook gevolgen voor het bodembeheer in ons werkgebied.

Om inzicht te geven welk bodembeleid straks geldt, heeft elke gemeente in de regio Noordzeekanaalgebied een ‘Beleidskader bodem onder de Omgevingswet’ vastgesteld. Dit geeft een overzicht van het beleid en de regels (rijksregels en gemeentelijke regels) die in een gemeente gelden voor het ontgraven, het verplaatsen en op of in de bodem aanbrengen (toepassen) van grond, baggerspecie of bouwstoffen en het saneren van de bodem. Het beleidskader vervangt de gemeentelijke Nota bodembeheer.

Gemeentelijke regels

Naast de algemene regels van de Rijksoverheid in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), zijn er nieuwe maatwerkregels voor enkele onderwerpen in het Bal specifiek voor het werkgebied van de OD NZKG. Op deze pagina vindt u de maatwerkregels voor elke gemeente.

Op deze pagina vind u ook de aanvullingen op de bruidsschat bodem. De bruidsschat bodem bestaat uit bodemregels die door het rijk zijn opgesteld maar die in het omgevingsplan van de gemeente terecht zijn gekomen.

De maatwerkregels op het Bal en de aanpassingen van de bruidsschat bodem maken deel uit van het omgevingsplan van de gemeenten in onze regio via de voorbereidingsbesluiten ‘bodem’ en ‘staalslakken en grondstabilisatie’ die door de gemeenteraden zijn vastgesteld.

Kies de gemeente

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amsterdam

Gemeente Diemen

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Gemeente Zaanstad


Stem