Werken aan Zuidasdok

Datum: 14-09-2023

Het programma Zuidasdok is één van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid in Amsterdam en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Tijdens de uitvoering staan omgevingsveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Een complexe opgave. Bouwinspecteur Pascal en constructeur Alem van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werken aan het deelproject OVT: station Amsterdam Zuid transformeert tot een Openbaar Vervoersterminal voor trein, metro, bus, taxi en fiets.

Wat is jullie rol in dit project?

Alem: ‘Ik ben constructeur en adviseur constructieve veiligheid. Ik beoordeel de constructieve documenten die door de aannemer bij ons worden ingediend. Ik werk nauw samen met Pascal, hij werkt buiten en ik binnen.’ Pascal: ‘ik houd toezicht als bouwinspecteur. Ik kijk of er conform vergunning wordt gebouwd. We controleren op de omgevingsveiligheid, constructieve veiligheid en brandveiligheid, maar bijvoorbeeld ook of er binnen de geluidsontheffingen en bouwveiligheidsplannen wordt gewerkt.’  

Wat houdt het project OVT in?

Alem: ‘Het project OVT heeft als doel het station Amsterdam Zuid uit te breiden om de groeiende reizigersaantallen in de toekomst veilig te kunnen ontvangen en doorgeleiden. De OD NZKG heeft namens de gemeente Amsterdam de vergunning verleend voor uitvoering van de eerste 2 fases van dit project: de bouw van de nieuwe Brittenpassage, het vergroten en vernieuwen van de bestaande Minervapassage en het bouwen van de Vivaldipassage voor fietsers en voetgangers.’

Wat is de grootste uitdaging in dit project?

Pascal: ‘Het is een complexe bouwopgave, gezien de ligging in druk stedelijk gebied, de beperkte werkruimte en het feit dat het verkeer en vervoer in het gebied doorgang moeten kunnen blijven vinden. De winkel blijft open terwijl hij verbouwd wordt en dat zorgt voor een spanningsveld. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen kan het beste in de nacht worden gewerkt, maar daar heeft de omgeving dan weer meer last van. Je moet hier dus een goede balans in vinden. We zien alle belangen en kijken vanuit onze onafhankelijke rol kritisch en constructief naar oplossingen. We brengen kennis en deskundigheid in en we zorgen met de betrokken partijen voor een goed proces, waarin aandacht is voor de constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid tijdens de uitvoering en in de eindsituatie, maar ook voor de belangen van de omgeving.’   

Wordt er veel overlast ervaren door omwonenden?

Alem: ‘Zuidasdok is een groot project dat zeker nog 10 á 15 jaar gaat duren. Het is belangrijk om omwonenden goed te informeren en de hinder zoveel mogelijk te beperken.’ Pascal: ‘Het mooie is dat we op dit werk tot nu toe slechts één bezwaar hebben gehad. Terwijl er in de omgeving meerdere bouwprojecten zijn waar de buurt fel procedeert. Ze geven aan dat er heel deskundig en secuur en communicatief met de omgeving wordt omgegaan. Ze verwijzen er zelfs wel eens naar als voorbeeldproject: daar gaat het goed. Belangrijk is dat de opdrachtgever en aannemer actief en transparant met de omgeving communiceren.’

Wat doet de aannemer om geluidsoverlast te beperken?

Pascal: ‘Er moet zo stil mogelijk gebouwd worden. We hebben veel contact met onze geluidsspecialisten. We werken met geluidsprognoses, waarmee we vooraf nauwkeurig inschatten hoeveel geluid iets mag opleveren. Bouwcombinatie Nieuw-Zuid en Zuidasdok monitoren de werkzaamheden en hierdoor worden prognoses beter. Daarnaast moet steeds meer gebruik gemaakt worden van elektrische machines, die stiller zijn en minder uitstoten. Alleen zijn er van zo’n machine soms maar twee exemplaren in Nederland, dat maakt het lastig. De overgangsperiode naar stiller en schoner bouwmaterieel zal nog wel even duren, maar we vragen daar wel aandacht voor in het werk en bij aanvragen om een geluidsontheffing.

Hoe verlopen de contacten met de opdrachtgever en aannemer

Pascal: ‘Wat mooi is om te zien, is dat er geacteerd wordt als wij dingen signaleren en aankaarten. Zoals secuur omgaan met geluid en trillingen voor de omgeving. Ook hebben ze op onze vraag een coördinerend constructeur voor buiten aangenomen. In het verleden kwam het wel eens voor dat zaken die wij aangaven niet werden opgepakt. Nu komt alles op een lijst en we krijgen daar ook terugkoppeling op. We merken ook dat de overleggen over veilig werken leiden tot een groter veiligheidsbewustzijn en aantoonbaar veilige maatwerkoplossingen.

Waar focussen jullie je het meest op?

Pascal: ‘Veiligheid is het allerbelangrijkste, voor de reizigers, de weggebruikers, mensen die werken op de Zuidas en voorbijgangers en de veiligheid van de constructies zodat de bouwwerken meer dan 100 jaar meekunnen. Hiervoor moet het ontwerp voor de uitwerking van de constructie voor uitvoering berekend en gecontroleerd zijn door Bouwcombinatie Nieuw-Zuid (BCNZ) en Zuidasdok (ZAD) en door ons beoordeeld. Voor de veiligheid van reizigers, weggebruikers en voorbijgangers is het belangrijk dat er geen risico is op vallende delen tijdens hijswerkzaamheden, daarvoor moeten soms bepaalde stukken worden afgezet voor publiek. Alem: “Het is van belang om alles integraal te bekijken. Als het in het verleden fout ging, dan kwam dat vaak doordat alleen gekeken werd naar het eigen deel. Pascal kijkt ter plaatse en ziet dat er rondom een activiteit iets is waar rekening mee gehouden moet worden en bespreekt dat met BCNZ en ZAD”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Pascal: “In het werkgebied staan grote kranen die vaak zwaar materieel hijsen. Voor deze kraanopstellingen is een geotechnische beschouwing en een stabiliteitsberekening nodig. Dan moet je integraal kijken naar de situering en raakvlakken met bijvoorbeeld keerwanden. Daarnaast moet de kraan ook op de berekende situatie staan. Wij houden risicogericht ensteekproefsgewijs toezicht. De verantwoordelijkheid voor dagelijks toezicht ligt bij de aannemer en opdrachtgever. Als we situaties zien die niet overeenkomen met de berekende situatie, wordt het werk stilgelegd. We zien dat genoemde partijen onze opmerkingen serieus nemen en verbeteringen treffen in het toezicht op kraanopstellingen en hijsveiligheid.”

Wat speelt er op dit moment?

Alem: ‘In augustus was er een grote buitendienststelling. De A10 Zuid was 8 dagen afgesloten om twee loeizware dakdelen in te schuiven voor de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid, de Brittenpassage. Dit vergde een grondige voorbereiding. Je kunt een filmpje van deze werkzaamheden bekijken op de website van Zuidas. Hier vind je ook alle informatie over het project en de planning. Je kunt de werkzaamheden trouwens ook live volgen via drie webcams. Voor de zomer van 2024 staat het inschuiven van metrodek 2 bij de Britten- en Minervapassage in de planning.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem