Datum: 30-08-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een officiële waarschuwing aan Tata Steel gegeven. Aanleiding is een opvallende stijging van het aantal overlastmeldingen en ongewone voorvallen* bij Kooksfabriek 2. Inspecteurs van de OD NZKG zijn ter plaatse geweest, daarbij is Tata Steel verplicht gesteld maatregelen te nemen waardoor het aantal meldingen omlaag gaat.

Uit data van de OD NZKG blijkt dat het aantal meldingen van ongewone voorvallen door Tata Steel in de weken 27 tot en met 32 fors is toegenomen, tot wel zeven keer meer. Eenzelfde stijging ziet de Omgevingsdienst terug in het aantal binnengekomen meldingen van geuroverlast door omwonenden.

Waarschuwingsbrief

Deze combinatie is voor de OD NZKG aanleiding geweest Tata Steel een waarschuwingsbrief te sturen. De Omgevingsdienst heeft hen gemaand maatregelen te nemen om de hoeveelheid gasontsnappingen omlaag te brengen. De inspecteurs van de OD NZKG controleren op korte termijn of de nodige maatregelen daadwerkelijk zijn getroffen. Ook blijven zij de situatie voortdurend monitoren.

De Omgevingsdienst is belast met het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving. Indien Tata Steel de vergunningsvoorschriften overtreedt, kan de Omgevingsdienst handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom.

Circa zeven keer meer meldingen

Van week 19 tot en met 26 heeft de OD NZKG gemiddeld circa 4 ongewone voorvallen per week geregistreerd bij Kooksfabriek 2, in de weken 27 tot en met 32 is dit gemiddelde gestegen naar circa 27 keer per week. Ook het aantal overlastmeldingen steeg in die weken, van gemiddeld circa 19 naar 31. Overlastmelders gaven voornamelijk de omschrijving van ‘kooksgeur’ door.

Bekijk het volledige dashboard met overlastmeldingen en ongewone voorvallen

Kooksfabriek 2

In de Kooksfabrieken van Tata Steel worden uit kolen kooks gemaakt. Deze kooks zijn nodig voor het maken van ruwijzer. Bij de productie van kooks komen zowel in de normale bedrijfsvoering als bij incidenten emissies vrij waarbij zeer zorgwekkende stoffen en geur vrijkomt. Het is aan Tata Steel om dit tot het minimum te beperken.

*Ongewone voorvallen zijn gebeurtenissen die afwijken van het normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor mensen en/of het milieu op kunnen leveren. Dat betekent niet per definitie dat het overtredingen op de vergunning zijn.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem