inspectie rioolwater olam dwangsom

Datum: 20-03-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft cacaofabriek Olam een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd, vanwege het lozen van bedrijfsafvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel.

Verandering in productie Olam

Rond januari vorig jaar is Olam gestart met het lozen van bedrijfsafvalwaterstromen uit het productieproces op het gemeentelijk rioolstelsel. Eerder werd alleen sanitairafvalwater en hemelwater geloosd. Voor deze verandering is een omgevingsvergunning vereist, waar Olam niet over beschikt. Dat Olam niet beschikte over deze omgevingsvergunning, was eerder al duidelijk. Omdat er zicht op legalisatie was, zijn hier geen vervolgstappen op ondernomen. Daarom heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nu een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd.

Monster afvalwater riool

In februari dit jaar werd bij een monstername een verhoogde concentratie vetten en onopgeloste bestanddelen geconstateerd. Olam heeft deze bedrijfsafvalwaterstroom vervolgens gestaakt  door deze stroom op te vangen en af te voeren. Hierna heeft Olam een monstername van de resterende bedrijfsafvalwaterstromen uitgevoerd. Hieruit blijkt nu dat het resterende bedrijfsafvalwater zurig is en niet van de juiste kwaliteit die geloosd mag worden op het riool. Kwaliteitseisen worden gehanteerd om de staat en het functioneren van het rioolstelsel te borgen.

Last onder dwangsom

De Omgevingsdienst heeft Olam daarom laten weten dat zij het voornemen heeft een last onder dwangsom op te leggen waarin Olam wordt gelast alle lozingen van bedrijfsafvalwater op het riool te staken. De Omgevingsdienst geeft Olam de kans een zienswijze naar voren te brengen over dit voornemen, voordat er een definitieve beschikking op wordt gelegd.

Lees hier verder over andere bedrijven waarde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied veel mee te maken heeft.