De Nota bodembeheer gaf de mogelijkheid gebruik te maken van 10 m3/kgv regeling. Vanaf 1 januari 2024 geldt deze niet meer. Geldt hier het overgangsrecht?

De oude 10 m3 regeling/KGV-regeling was bedoeld voor projectmatig werk en niet voor een sanering met saneringsdoelstelling. Projectmatig werk uitgevoerd door andere partijen dan aanvrager/uitvoerder van een Wbb saneringsplan dat mogelijk nog in uitvoering is op de locatie, valt vanaf 1 januari onder de Omgevingswet. Is er sprake van het doorbreken van een afdeklaag/leeflaag dan moet u deze volgens de regels van het oude recht (Wet bodembescherming) herstellen.

Ik ga kabelgraafwerkzaamheden uitvoeren op een locatie van een Wbb sanering waar een afdeklaag/leeflaag is aangebracht waar ik door heen moet graven. Valt dit onder overgangsrecht?

Het graven valt onder de Omgevingswet. Het herstellen van de afdeklaag/leeflaag na afloop van de werkzaamheden valt onder de regels uit het nazorgplan. Hier geldt het overgangsrecht. Als andere partijen dan de indiener/uitvoerder van het saneringsplan door de leeflaag graven moeten deze de regels uit het nazorgplan van de saneerder volgen en de afdeklaag/leeflaag herstellen.

Op een locatie in Amsterdam waar kabelwerkzaamheden zijn valt een gedeelte in een raamsaneringplan van een lopende sanering. Geldt hier het overgangsrecht of geldt de Omgevingswet?

Als de werkzaamheden projectmatig zijn zoals bij de aanleg van kabels en leidingen en er geen sprake is van saneringsdoelstelling dan vallen de werkzaamheden onder de Omgevingswet.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem