Welke regels gelden bij tijdelijke uitname van mobiele verontreiniging van minder dan 25m3?

Als bij kleinschalig graven (dus minder dan 25 m3) een mobiele verontreiniging > interventiewaarde wordt geconstateerd mag u de grond niet terugplaatsen maar moet u de grond afvoeren. Dit geldt ook als sprake is van PFAS > INEV. In dat geval moet u de grond afvoeren.

Wat is een afdeklaag en hoe weet je of je er doorheen gaat als je op basis van de bodemkwaliteitskaart werkt?

Volgens het Bal is een afdeklaag een duurzaam aaneengesloten afdeklaag, waaronder beton, asfalt, asfaltbeton, betonplaat of bestrating met klinkers of tegels vallen. Het gaat om een afdeklaag die is aangebracht als saneringsmaatregel. Het gaat niet om bestrating of asfaltering die is aangebracht met het doel een weg of straat te verharden.
Uit vooronderzoek blijkt of er sprake is van een eerdere bodemsanering waarbij de verontreiniging is afgedekt. In de lokale regelgeving binnen het werkgebied van de OD NZKG is het verplicht dat er gewerkt wordt volgens de beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000/7000 bij dieper graven dan de afdeklaag.

Welke regels gelden er als je dieper graaft dan de afdeklaag, bijvoorbeeld om een boom te planten.

U moet werken volgens de eisen van het nazorgplan of beschikking in het evaluatieverslag (overgangsrecht). Hierin staat vermeld welke eisen er gelden voor het instandhouden van de afdeklaag. Als een afdeklaag is aangebracht op basis van een saneringsplan kan graven onder de leeflaag onder het overgangsrecht vallen.

Moet er tijdens graafwerkzaamheden volgens BRL 6000 of 7000 milieukundige begeleiding aanwezig zijn?

Ja. Als dit is verplicht is volgens de BRL (beoordelingsrichtlijn) moet begeleiding aanwezig zijn.

Hoe lang mag je bij kleinschalig graven grond in depot plaatsen?

Bij kleinschalig graven mag vrijkomende grond maximaal 8 weken na beëindiging van het graafwerk in depot worden opgeslagen.

Moet men de grond gescheiden terugplaatsen als er laagscheiding aanwezig is bij minder dan 25 m3 graafwerk?

De bodemkwaliteit mag niet verslechteren (stand-still). Ook als er geen melding of milieukundige begeleiding nodig is.

Als kleinschalig graven kwaliteit I plaatsvindt en er geen afvoer van grond is, geldt dan meldings- of informatieplicht en BRL 6000 en BRL 7000?

Als er geen afvoer van grond is en geen sprake is van doorgraven van een afdeklaag dan geldt er geen meldings- of informatieplicht. Ook zijn er geen verplichtingen van de BRL 6000 en BRL 7000.

Welke regels gelden bij kleinschalig graven in een niet-mobiele verontreiniging?

Bij kleinschalig graven < 25 m³ grondverzet, bodemkwaliteit > I geldt een informatieplicht als u grond afvoert en/of een afdeklaag of leeflaag doorgraaft. In dat laatste geval moet u werken volgens de BRL 6000 en 7000. Vrijgekomen grond mag u maximaal 8 weken na beëindiging van het graafwerk opslaan, net als bij de MBA graven. U moet altijd een vereenvoudigd vooronderzoek doen. Een verkennend onderzoek is meestal verplicht maar het is mogelijk te kiezen voor het ‘worst-case-scenario’. Dan hoeft u geen verkennend onderzoek te doen. U volgt de regels kleinschalig graven > I.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem