Ik ga grondwerk uitvoeren in verband met funderingsherstel. Valt dit onder graven of saneren?

Dit valt onder de activiteit graven. Saneren is alleen aan de orde bij nieuwbouw van een bodemgevoelig gebouw of bijbehorend bouwwerk van meer dan 50 m2. als de waarde toelaatbare kwaliteit wordt overschreden.

Wat is de definitie van een mobiele verontreiniging?

U kunt uitgaan van de lijst met stoffen zoals opgenomen in de tabel 1.24, artikel 1.24 van het Voorbereidingsbesluit bodem. We spreken van mobiele verontreiniging als deze (via vaste bodem) in het grondwater terecht is gekomen en zich in of met het grondwater kan verspreiden. Bij projectmatige ontgravingen mag u vrijkomende verontreinigde grond met mobiele verontreinigingen boven interventiewaarden niet terugplaatsen in het ontgravingsprofiel. Dit geldt niet als uit grondwateronderzoek blijkt dat de verontreinigingen in het grondwater de signaleringsparameters niet overschrijden. Hetzelfde geldt bij herschikken onder de afdeklaag bij de mba saneren.

Wat wordt bedoeld met de grens van 25 m3 bij graafwerkzaamheden? De hoeveelheid afvoer of omvang van verontreiniging?

Geen van beiden. Het gaat hier over de omvang van het graafwerk.

Welke documenten moeten op locatie aanwezig zijn bij graven in de bodem?

Het is verplicht tijdens de uitvoering van de activiteit de ingediende gegevens op basis van de informatieplicht of melding op de locatie beschikbaar te hebben. Hier hoort ook het Omgevingsloket (DSO) formulier met bijlagen. De stukken mogen zowel digitaal als uitgeprint op locatie aanwezig zijn.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem