Bij oude bodemonderzoeken is niet altijd een XML-bestand beschikbaar. Moet ik altijd een XML-bestand aanleveren? 

Oudere bodemonderzoeken staan vaak al in ons bodeminformatiesysteem. Nieuwe onderzoeken moet u in XML-bestand indienen. Het is geen verplicht veld in het Omgevingsloket maar volgt uit het Voorbereidingsbesluit bodem.

Is bij een onverdachte locatie bij bouwen van een bodemgevoelig gebouw een verkennend bodemonderzoek verplicht?

Een verkennend bodemonderzoek is verplicht bij bouw van een bodemgevoelig gebouw of bijbehorend bouwwerk > 50 m2 in:

 • BKK zones met kwaliteitsklasse industrie of slechter
 • gebieden waarvan te weinig gegevens bekend zijn.

In gemeente Zaanstad is een verkennend bodemonderzoek in de gehele gemeente verplicht.

Waar geldt het ‘worst case scenario’ voor afzien van verkennend onderzoek in bodemkwaliteitskaart-zones met kans op kwaliteitsklasse > interventiewaarde?

De mogelijkheid van het ‘worst case scenario’ geldt alleen bij kleinschalig graven in het hele werkgebied van de OD NZKG.

Wat is een vereenvoudigd vooronderzoek? Is dit volgens de NEN 5725 of de ARVO richtlijn?

Vereenvoudigd vooronderzoek is om na te gaan of op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Hiervoor wordt een aantal informatiebronnen geraadpleegd zoals de bodemkwaliteitskaart, bodemarchieven en de PFAS-kaart. Basis is de NEN 5725. In de ARVO 2024 is dit voor Amsterdam verder uitgewerkt. De andere gemeenten in ons werkgebied hebben dit uitgewerkt in het Beleidskader bodem onder de Omgevingswet (paragraaf 2.2).Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem