Schip in de haven

Datum: 25-02-2023

In oktober 2022 ontvingen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Port of Amsterdam binnen enkele dagen ongeveer 300 meldingen van geluidsoverlast door schepen in het westelijk havengebied. Hierbij ging het vooral over een lage bromtoon. Onlangs ontvingen wij opnieuw tientallen meldingen van deze overlast.

De overlast is afkomstig van generatoren van schepen

Zowel in oktober 2022 als onlangs werd de overlast veroorzaakt door generatoren van schepen in de Alaskahaven. De schepen hebben stroom nodig voor stroom en verwarming aan boord. Omdat er op deze locatie geen walstroom is, moeten de schepen hun generatoren gebruiken.

Lage frequenties zorgen ervoor dat het geluid ver draagt

Port of Amsterdam heeft onlangs een geluidsmeting laten uitvoeren. Bij deze meting heeft een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de relevante geluidsbronnen op een vergelijkbaar schip en de geluidssterkte hiervan. Een vereenvoudigde conclusie uit het meetrapport is dat het geluid niet zozeer hard is, maar dat met name de lage frequenties ervan zorgen dat het ver draagt, helemaal in combinatie met windstil weer. U kunt het meetrapport hier bekijken.

Meld geluidsoverlast uit de haven bij Port of Amsterdam

Meldingen van overlast worden gedaan bij zowel de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als Port of Amsterdam. Wij hebben hierover contact met elkaar en spelen de meldingen aan elkaar door. Wanneer u geluidsoverlast uit de haven ervaart, is dit in veel gevallen afkomstig van een schip dat gebruik maakt van generatoren voor de stroomvoorziening. Deze overlast kunt u melden bij Port of Amsterdam via de website of telefonisch via 020-5234600 (24 uur per dag)

Het is niet altijd mogelijk om in te grijpen bij geluidsoverlast

Meestal is een schip dat op generatoren draait niet in overtreding, omdat hiervoor geen geluidseisen gelden waaraan ze moeten voldoen. Port of Amsterdam kan wel onderzoek doen naar de bron en als dat nodig is contact opnemen met de kapitein van het schip. Deze is meestal welwillend om iets aan de overlast te doen, maar vanwege de veiligheid is het niet altijd mogelijk om generatoren uit te zetten.

Walstroom is de oplossing, maar in veel gevallen nog niet mogelijk

Bij walstroom maakt een schip gebruik van een elektriciteitsaansluiting vanaf de kade. Dit is een geluidloos alternatief voor de generatoren op een schip. Helaas is dit op veel plekken in het Amsterdamse havengebied nog niet mogelijk, omdat er geen stroom beschikbaar is. Port of Amsterdam werkt wel aan de realisatie van walstroomvoorzieningen, maar kan hier, mede vanwege stroomtekort, geen toezeggingen over doen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem