Datum: 29-09-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Sortiva een ontheffing van het stortverbod verleend voor het storten van maximaal 1300 ton verontreinigd puinachtig materiaal van Hoogoven 6 van Tata Steel. De OD NZKG ziet voor deze partij op dit moment geen andere manier van afvalbeheer mogelijk dan onder voorwaarden te storten. Op deze manier wordt het materiaal op een zorgvuldige manier opgeborgen en wordt blootstelling aan de leefomgeving voorkomen. 

Zorgvuldig opbergen 

Het verlenen van een stortontheffing is een proces om verontreinigde materialen, die niet gerecyceld kunnen worden, op een zorgvuldige manier op te bergen, zodat de samenleving hier niet meer aan blootgesteld kan worden. Normaal gesproken wordt puin gerecyceld, bijvoorbeeld als toepassing onder wegen om deze te stabiliseren. Maar puin waarin zware metalen of PAKs zitten, willen we veilig en goed voor de leefomgeving en het milieu opbergen. Zo wordt blootstelling van de samenleving aan zware metalen en PAKs (uit dit puin) uitgesloten.    

Soort materiaal 

Deze partij betreft het ovenpuin van hoogoven 6 van Tata Steel. Dit is vuurvast materiaal. Door de jarenlange blootstelling aan het verwerkingsproces van de hoogovens, bevat dit puin PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Uit analyse is gebleken dat voor de meeste van deze PAK’s de grenswaarde voor hergebruik als bouwstof wordt overschreden. Daarnaast bevat het puin zware metalen. Daarom wordt het puin als ‘niet toepasbaar’ beoordeeld en moet worden voorkomen dat het materiaal in de circulaire economie terecht komt. Sortiva heeft contact gezocht met vijf verschillende bedrijven voor verwerking van puin. Al deze bedrijven hebben aangegeven voor deze partij geen hoogwaardiger verwerkingsmogelijkheid te zien. En omdat het over vuurvast materiaal gaat is verbranding niet mogelijk.   

Gecontroleerde stortplaats 

De stortplaats is een gecontroleerde stortplaats en voorzien van een onderafdichting: er kunnen geen stoffen vanuit de stortplaats in het milieu terecht komen. In de vergunning van de stortplaats zijn voorwaarden opgenomen om ervoor te zorgen dat er geen verspreiding kan plaatsvinden. Zo wordt onder andere regelmatig de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater gemonitord om te controleren of er inderdaad geen ongewenste verspreiding plaatsvindt.  

Zienswijzen 

Er zijn drie zienswijzen ingediend die uitvoerig bestudeerd zijn. Er waren onder andere zorgen over stofverspreiding tijdens het verwerken van de afvalstoffen. De milieuvergunning van de stortplaats bevat voorschriften om dit te voorkomen. Doel van het publiceren van het ontwerpbesluit is om na te gaan of er geen enkele hoogwaardigere verwerkingsmethode in Nederland beschikbaar is. Dat bleek niet het geval te zijn. De ingebrachte zienswijzen hebben niet tot een ander oordeel geleid. De omgevingsdienst verleent daarom ook de gevraagde ontheffing.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem