Datum: 19-12-2023

Artis bestrijkt een perceel van ruim veertien hectare in de binnenstad van Amsterdam. Bij het (ver-)bouwen van dierverblijven, het onderhouden van ondergrondse infrastructuur en het verzorgen van bomen, struiken en planten heeft Artis met werkzaamheden in de bodem te maken. Als Artis op het terrein van de dierentuin in de bodem wil graven, moet eerst bodemonderzoek worden gedaan.

De grond binnen de ring van Amsterdam is ooit opgehoogd met slib uit de grachten, puin van bouwwerken en huishoudelijk afval. Deze oudstedelijke ophooglaag is veelal verontreinigd met zware metalen. ‘Wij beoordelen aan de hand van het bodemonderzoek of de graafwerkzaamheden in verontreinigde grond plaatsvinden’, stelt Karin Molenaar, vergunningverlener Bodem van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ‘We kijken eerst of het onderzoek goed is uitgevoerd. Vervolgens gaat het om wat voor soort stoffen zijn aangetroffen en wat Artis van plan is met de grond te doen.’

Vooruitlopend op de Omgevingswet, die 1 januari 2024 ingaat, is de Omgevingsdienst met Artis een pilot aangegaan. Dit betekent dat Artis geen melding meer hoeft te doen als het tot 25 kuub grond wil ontgraven’, aldus de vergunningverlener. ‘De pilot is goed verlopen, maar loopt per 1 januari af als de Omgevingswet voor iedereen gaat gelden.’

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem