Datum: 21-12-2023

Maar liefst 96% van de kantoren in het Noordzeekanaalgebied heeft inmiddels energielabel C of hoger. Slechts 84 kantoren die onder de verplichting vallen, voldoen nog niet.* De verplichting om energielabel C te hebben, ging op 1 januari 2023 in. Door de kantoren te verduurzamen wil de overheid de uitstoot van broeikasgassen omlaag brengen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) houdt toezicht op ruim 1400 kantoren in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad. Het gaat hier om kantoren groter dan 100 vierkante meter. Bij de start van de verplichting had de helft van het aantal kantoren nog niet het juiste label. De OD NZKG is bij die kantoren en bij de kantoren waarvan het label niet bekend was, gaan handhaven. De inspecteurs zijn in gesprek gegaan met kantooreigenaren en hebben waarschuwingsbrieven gestuurd.

Verbeterplan

Inmiddels voldoet 96% van de kantoren. 25 kantoren hebben een verbeterplan ingediend dat door de OD NZKG is goedgekeurd. 20 kantoren hebben een voornemen tot last onder dwangsom ontvangen, wat betekent dat de eigenaren een boete krijgen als zij niet voor de opgelegde termijn ervoor zorgen dat hun kantoor het energielabel C of hoger heeft. Bij een klein aantal bedrijven dat labelplichtig is, loopt het onderzoek nog.

Anticiperen

De omgevingsdienst raadt bedrijven aan nu al te anticiperen op toekomstige verdere aanscherping van de normen voor energiebesparing, zoals het toepassen van de Renovatiestandaard (rvo.nl) en verduurzaming onderdeel te maken van het meerjarenonderhoudsplan.

*Tussenstand van 1 december 2023. Cijfers kunnen fluctueren totdat alle zaken afgehandeld zijn. Kantoren kleiner dan 800 vierkante meter in de gemeente Amsterdam vallen buiten dit overzicht, omdat de gemeente hiervoor zelf het toezicht doet.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem