havengebied Amsterdam

Datum: 13-09-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) deed samen met Waternet en PWN in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek naar het watergebruik van bedrijven in de provincie.

30 bedrijven die horen tot de grootste watergebruikers in de provincie zijn hiervoor geïnterviewd. Ook zijn tijdens de gesprekken waterprofielen ingevuld. Een waterprofiel maakt inzichtelijk welk water voor welk doel, in welke kwaliteit en in welke hoeveelheid wordt gebruikt. Daarmee worden kwetsbaarheden door bijvoorbeeld extreme droogte en de effecten van een watertekort op een bedrijf inzichtelijk.

Achtergrond

De droogte van 2018 toonde de kwetsbaarheid van het watersysteem aan. In dat jaar werd op diverse plekken (economische) schade geleden en overlast ervaren door een tekort aan water of een ontoereikende kwaliteit. De verwachting is dat lange periodes van droogte vaker zullen voorkomen door klimaatverandering en de toenemende watervraag. Om in de toekomst schade en overlast te voorkomen of te beperken, is het van belang om te beschikken over een goede informatievoorziening. Onderdeel hiervan is inzicht krijgen in het verbruik en de toepassing van water bij industriële gebruikers. De opgedane kennis in deze studie wordt gebruikt om het beleid te verbeteren over de verdeling van water in tijden van schaarste.  

Bekijk hier het volledige bericht op de website van de provincie Noord-Holland of lees het complete rapport Waterprofielen Noordzeekanaal en omgeving (pdf, 441 kB).

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem