Datum: 31-03-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft gebruikers van de meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel vandaag per mail laten weten dat hun persoonsgegevens onderdeel zijn geweest van een datalek. Een ethische hacker wees de OD NZKG op een kwetsbaarheid in de tool. Inmiddels is het probleem opgelost en kan overlast weer veilig worden gemeld. 

  
Op 29 maart ontving de OD NZKG een e-mail van een ethische hacker, die aangaf dat hij gegevens kon inzien van de personen die een overlastmelding hebben gedaan via onze meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel. Hierbij ging het om voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en de coördinaten van de melding van gebruikers.  Het gaat hier om een zogenaamde ‘ethische hacker’. Dit betekent dat hij geen kwade bedoelingen heeft, maar bedrijven en overheden attendeert op datalekken. 

Actie 

We hebben de meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel direct uit de lucht gehaald en samen met de leverancier van de applicaties onderzoek gedaan naar de kwestie. De kwetsbaarheid is inmiddels verholpen. Ook hebben we het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle personen die bij ons een overlastmelding hebben gedaan via de genoemde tools zijn vandaag per mail geïnformeerd.  

Privacy   

De omgevingsdienst betreurt dit voorval en neemt deze kwetsbaarheid in het systeem zeer serieus. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. We hebben de noodzakelijke maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Gebruikers moeten ervan uit kunnen gaan dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn. De OD NZKG is constant bezig met de veiligheid van onze systemen. 

Vragen? 

De meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel kunnen weer veilig worden gebruikt. Heeft u nog vragen? Mail (info@odnzkg.nl) of bel (088 567 0200 – tijdens kantooruren) ons dan.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem