Tata Steel

Datum: 30-04-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zet het verscherpt toezicht op Harsco Metals per 1 mei 2021 om naar regulier toezicht. De OD NZKG plaatste het bedrijf vanwege de stofverspreiding, die voor grote overlast in de omgeving zorgde, op 6 februari 2019 onder verscherpt toezicht. Harsco heeft de afgelopen periode diverse verbeteringen doorgevoerd op enkele cruciale onderdelen, waardoor de stofoverlast is verminderd. Voor de OD NZKG is dit reden over te gaan op regulier toezicht.

Verscherpt toezicht leidt tot verbeteringen

Vanaf november 2018 hebben onze toezichthouders met zeer hoge frequentie stofcontroles uitgevoerd. Met name in de beginperiode zijn er in een relatief kort tijdsbestek veel constateringen gedaan van stofverspreiding, waarop de OD NZKG gehandhaafd heeft. Dit heeft er toe geleid dat de stofverspreiding in de loop der tijd aanmerkelijk minder is geworden. Dit hangt onder meer samen met de door Harsco getroffen maatregelen, zoals het asfalteren van de onverharde wegen op het terrein (begin 2020) en de ingebruikname van de ROZA-slakken Hal (medio 2020). Het aantal meldingen van stofoverlast is in de loop der tijd ook sterk afgenomen. In de afgelopen periode heeft Harsco het voorkomen van de verspreiding van stof geborgd in een werkinstructie, een sproeiplan en het inspectie- en onderhoudsplan. Voor de OD NZKG zijn deze verbeteringen in de technische voorzieningen, in combinatie met de organisatorische borging in de praktijk, voldoende reden om het verscherpt toezicht om te zetten in regulier toezicht.

Nog wel extra aandacht

Wel voert de OD NZKG dit jaar in ieder geval twee grote milieucontroles bij Harsco uit om de aandacht voor de genomen verbeteringen te blijven borgen en de stofverspreiding zo laag mogelijk te houden. Daarnaast blijft de OD NZKG onaangekondigde stofcontroles bij Harsco uitvoeren. Dit vormt onderdeel van de periodieke stofcontroles die bij Tata worden gehouden. Ook blijven de lopende lasten onder dwangsom op het voorkomen van stofverspreiding van kracht, als middel om naleving af te dwingen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem