Tata Steel

Datum: 17-11-2022

Het is op dit moment niet mogelijk om de uitstoot van diverse stoffen verder te beperken, daarom wordt het actualisatieverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB) voor de omgevingsvergunning van Tata Steel afgewezen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zoekt de grens op van wat, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is wat betreft opgelegde eisen in vergunningen. In de omgevingsvergunning van Tata Steel worden in de meeste gevallen al de meest doeltreffende en haalbare methoden opgelegd. Op korte termijn, wanneer de laatste conclusies van de Best Beschikbare Technieken (BBT) worden geïmplementeerd, dan geldt dat voor alle gevallen met betrekking tot de BBT. Hiermee wordt de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide zoveel als mogelijk beperkt. Het is daardoor niet mogelijk om de uitstoot van de diverse stoffen nog verder te beperken. Net als in het ontwerpbesluit worden daarom in het definitieve besluit de actualisatieverzoeken van MOB voor de omgevingsvergunning van Tata Steel afgewezen.  

De definitieve besluiten worden gepubliceerd op ODNZKG – Bekendmakingen en officiëlebekendmakingen.nl.

Lees het volledige bericht op de website van Provincie Noord-Holland.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem