Het laatste nieuws van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Actualiteiten, persberichten, relevante onderwerpen: u leest het hier. Journalisten met persvragen kunnen contact opnemen met onze woordvoerder via tel. 06 4219 8543 of woordvoering@odnzkg.nl.

Ontheffing stortverbod voor bedrijfsafval Nauerna

Datum: 27-07-2019

De OD NZKG heeft op 26 juli een ontheffing van het stortverbod verleend aan NV Afvalzorg om bedrijfsafval te storten. …

Wat is er aan de hand bij de AEB?

Datum: 22-07-2019

Er zijn grote problemen bij de gemeentelijke vuilverbrander AEB in Amsterdam. 5 juli jl. maakte het AEB bekend dat vier …

Programma Aanpak Stikstof

Datum: 17-07-2019

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Naar aanleiding van deze …

AEB gedeeltelijk buiten bedrijf: “OD NZKG blijft monitoren”

Datum: 08-07-2019

Sinds februari 2018 staat het Afvalenergiebedrijf Amsterdam (AEB) onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Dit betekent dat …

Openbare vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum: 26-06-2019

De openbare vergadering vindt plaats in Zaandam op vrijdag 5 juli op ons adres Ebbehout 31 van 11.00 tot 12.00 uur. Agenda …

Informatieplicht

Datum: 25-06-2019

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om vóór …

Besluit ILT – reactie OD NZKG

Datum: 05-06-2019

De OD NZKG heeft besloten om Tata Steel geen verplichting tot een kosteneffectiviteitsonderzoek op te leggen omdat in de Best …

HOKS geen nadelige invloed op grondwater

Datum: 23-05-2019

Sinds 1994 onderzoekt Tata Steel twee maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historische oxykalkslik …

Stem