Tata Steel vogelvlucht

Datum: 26-09-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) draagt Tata Steel op uitstoot die schadelijk is voor mens en milieu drastisch terug te brengen. Daarom scherpt de Omgevingsdienst de vergunning aan voor emissies door de pelletfabriek. Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving. Zo vermindert de uitstoot van stof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), waaronder lood (-80 procent) aanzienlijk. De vergunning ligt tot 8 november ter inzage en is de volgende stap in een serie aanscherpingen. 

Bij de opgelegde eisen zoekt de Omgevingsdienst de grenzen op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is. De nieuwe vergunning ziet de OD NZKG als een logische volgende stap naar een toekomst met zo min mogelijk schadelijke uitstoot. 

Fors minder ZZS-uitstoot  

De door de Omgevingsdienst gestelde uitstoot-eisen zijn strenger dan door Tata Steel aangevraagd. Het genomen maatwerkbesluit zorgt dan ook voor een forse afname in de uitstoot van ZZS, zoals zware metalen als lood en PAK’s. Voor omwonenden levert dat een verbetering van het leefmilieu op.  

Het besluit ziet op emissies van de toekomstige ontstoffingsinstallatie, waarmee de uitstoot van bijvoorbeeld lood tot 80 procent wordt teruggedrongen (-776 kilo per jaar). Een ZZS-inventarisatie uit 2019 laat zien dat de totale uitstoot van lood 1513 kilo per jaar bedraagt, 970 kilo daarvan wordt uitgestoten door de pelletfabriek. Het verlagen van loodemissies sluit aan op aanbevelingen die volgen uit de diverse RIVM-onderzoeken en de minimalisatieverplichting voor ZZS. 

Efficiënter tegenhouden van stof 

De tien meter lange doeken van de te bouwen ontstoffingsinstallatie moeten een behoorlijke verbetering voor de leefomgeving opleveren, omdat ze naast verspreiding van ZZS ook stofverspreiding tegengaan. In de nieuwe vergunning is de Omgevingsdienst niet meegegaan met de door Tata Steel voorgestelde norm van vijf miligram uitstoot stof per kubieke meter. De OD NZKG legt een maximale uitstoot op van drie milligram stof per kubieke meter. Daarmee loopt de ODNZKG vooruit op de norm die gaat gelden voor nieuwe installaties onder de toekomstige Omgevingswet. In de huidige vergunning is dit nog 15 milligram. 

Aanvullend wordt Tata Steel het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek opgelegd, waardoor het in de toekomst mogelijk wordt om bij te stellen naar één milligram of minder, zoals beoogd in het Schone Lucht Akkoord. Een wettelijke basis om Tata Steel nu al de verplichting op te leggen van 1 milligram of minder is er op dit moment niet. Deze aanzienlijke vermindering van stofuitstoot zorgt voor verbetering van de leefomgeving.  

Aanscherpingen 

De nieuwe eisen voor de pelletfabriek gaan uiterlijk in op 1 januari 2024. Deze bestaan uit een nieuwe vergunning voor een te bouwen ontstoffingsinstallatie, met daarin ook een aanscherping van de vergunning voor de emissie van stof uit de schoorstenen en een maatwerkbesluit voor ZZS. Aangescherpte vergunningen voor het verder terugbrengen van de verspreiding van stof, ZZS en stikstof bij Tata Steel’s oxystaalfabriek en pelletfabriek volgen binnenkort. 

Procedure 

De vergunning ligt van 27 september 2022 tot 8 november 2022 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen, aanvullingen of zienswijze indienen.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem