Tata Steel

Datum: 19-07-2022

De OD NZKG wil dat Tata Steel het aantal ongewone voorvallen drastisch terugbrengt. Dit zijn gebeurtenissen die afwijken van het normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen opleveren. Een van de maatregelen die hieraan bijdragen is de installatie van zogeheten smidse kappen. Deze moeten zorgen voor minimaal 75% minder zichtbare rookemissies uit het dak. Hiervoor heeft de OD NZKG een vergunning verleend. Deze ligt tot 19 augustus 2022 ter inzage.

Hoogoven 6 en 7 hebben beide drie ovenhuizen (haarden). Hier wordt, door middel van openboren, het vloeibare ruwijzer afgetapt. Rond de ovenhuizen en aftapgoten zijn al verschillende maatregelen genomen om de stof en dampen af te zuigen, zoals een ontstoffingsfilter.

Efficiënter opvangen van stof

Om tijdens het openboren, afdichten en uitvoeren van werkzaamheden en handelingen bij of aan het aftapgat stofverspreiding in het ovenhuis te voorkomen, heeft Tata Steel een aanvraag ingediend om de afzuiging van deze stofemissies (de zichtbare dakemissies) aan te passen. Door het aanbrengen van een smidse kap (extra afzuigpunt) direct boven het aftapgat wordt gerichter afgezogen, waardoor het vrijkomende stof efficiënter wordt opgevangen en naar het afzuigpunt wordt geleid. Elk tapgat van Hoogoven 7 wordt voorzien  van een smidse kap, in totaal dus 3 smidse kappen.

Reductie uitstoot ZZS

Het doel van deze aanpassing is om minimaal 75% minder zichtbare rookemissies uit het dak te hebben. Ook wordt de emissie van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) met deze maatregel gereduceerd. Deze maatregel is bovenop de gestelde maatregelen vanuit de BREF IJzer en Staal (In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen). Het is een BBT-plus maatregel (BBT staat voor best beschikbare technieken, de meest doeltreffende methoden die haalbaar zijn, om nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen).

Procedure

Op dit moment ligt de vergunning voor de smidse kappen ter inzage. Tot 19 augustus 2022 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Zodra de vergunning definitief wordt, kan gestart worden met de bouw van de kappen. Deze vergunning geldt voor hoogoven 7. Hoogoven 6 volgt spoedig.

Meer informatie

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem