Tata Steel

Datum: 18-02-2021

Op maandag 15 februari is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een feitenonderzoek gestart naar aanleiding van foto’s van zwarte sneeuw rond het terrein van Tata Steel.  Dit onderzoek ronden we volgende week af. Op basis van het onderzoek bepalen we op welke wijze we de handhaving inzetten. Inmiddels heeft Tata Steel  een eigen onderzoek uitgevoerd en aangegeven dat de hinder afkomstig is vanaf het eigen terrein.

De OD NZKG heeft Tata Steel op 4 februari j.l., met het oog op de aangekondigde weersomstandigheden voor dat weekend (vorst en sneeuw in combinatie met sterke wind), per brief daarop geattendeerd. We hebben daarin onder andere aangegeven dat we ervan uitgaan dat Tata Steel alle denkbare maatregelen zal treffen die ervoor zullen zorgen dat er geen stofemissie plaatsvindt. Ondanks onze attendering richting Tata en onze verwachting dat Tata Steel alle denkbare maatregelen zou treffen om ervoor te zorgen dat er geen stofemissie plaatsvindt, zijn de getroffen maatregelen niet afdoende gebleken.

In het feitenonderzoek moet Tata Steel onder andere aangeven welke maatregelen ze n.a.v. onze brief daadwerkelijk getroffen hebben om stofverspreiding tegen te gaan en wat ze gaan doen om herhaling te voorkomen. Daarnaast hebben we Tata gemeld dat, gezien onze eerdere waarschuwing hiervoor, we niet uitsluiten dat er een handhavingstraject wordt opgezet en dit tot een last onder dwangsom zal leiden. Tevens zullen wij gezien het feit dat er sinds de situatie in maart 2018 een strafrechtelijk traject loopt, ook het OM informeren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem