Lucht boven Amsterdam

Datum: 12-07-2022

De Provincie Noord-Holland meet al vele jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer. In 2021 is op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten luchtkwaliteit van de GGD-Amsterdam. De uitvoering van de luchtkwaliteitsmetingen en het beheer van het luchtmeetnet is, via de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, aanbesteed bij de GGD-Amsterdam.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu): “Ik ben trots dat de luchtkwaliteit in Noord-Holland steeds beter wordt. Maar het is niet genoeg. Nog steeds hebben inwoners last van stoffen in de lucht. Daarom pleiten we bij het Rijk voor scherpere milieuregels, die gericht zijn op het beperken van gezondheidsschade. Tot die tijd werken we op verschillende manieren aan een schonere lucht. Zoals het aanscherpen van vergunningen voor zeer zorgwekkende stoffen. Want iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving.”

Belangrijkste conclusies datarapporten

Alle 3 de regio’s voldoen aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) in alle 3 de regio’s dalen. Aan de aangescherpte WHO-advieswaarden wordt in de 3 gebieden, net als op veel andere plaatsen in Nederland, nog niet voldaan.

Blijven werken aan een schone lucht

De provincie investeert in betere luchtkwaliteit. Daarom ondertekende ze het Schone Lucht Akkoord (SLA). Afgelopen mei stelde de provincie het uitvoeringsprogramma SLA op waarin staat hoe Noord-Holland in 2022 werkt aan een schone lucht.

Meer informatie

Bekijk het bericht op de website van de provincie Noord-Holland

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem