Datum: 20-06-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) plaatst Kooksgasfabrieken (KGF) 1 en 2 van Tata Steel per direct onder verscherpt toezicht. Deze stap volgt op een toename van het aantal meldingen van ongewone voorvallen en het onvoldoende naleven van vergunningsvoorschriften en wet- en regelgeving.  

Onder het verscherpt toezicht moeten de twee fabrieken zo snel mogelijk aan de milieu-eisen voldoen en zo gezondheidswinst voor de IJmond-regio boeken.  

Ongewone voorvallen 

Inspecteurs van de OD NZKG zien dat de problemen bij de kooksgasfabrieken zich opstapelen. Zo is het aantal ongewone voorvallen (vooral emissies naar de lucht) afgelopen jaar bijna vervijfvoudigd.  

Tata Steel is verplicht om voorvallen te melden die afwijken van het normale bedrijfsproces en die een nadelig gevolg kunnen hebben voor het milieu. Tussen juni 2022 en juni 2023 ontving de OD NZKG 1236 meldingen tegenover 268 meldingen in dezelfde periode een jaar eerder. Hiervoor kreeg Tata Steel eerder al een waarschuwing.

Handhaving 

De OD NZKG constateert daarnaast dat steeds vaker handhavend moet worden opgetreden. Een voorbeeld is dat de continue stofmonitoring van de kooksgasfabrieken niet aan de wettelijke meetnormen voldoet. Hiervan is eerder al aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en een last onder dwangsom opgelegd

Rauwe Kooks 

Een tweede voorbeeld van handhaving is de derde last onder dwangsom voor het ontstaan van uitstoot door rauwe kooks (september 2022). 

Ook is het toezicht geïntensiveerd door onder andere een camera te plaatsen. Daarmee wordt 24/7 de uitstoot van de KGF 2 gemonitord. Daarnaast onderzoekt de OD NZKG de mogelijkheid om de vergunningen voor de kooksgasfabrieken in te trekken.  

Verouderde installaties 

De kooksgasfabrieken 1 en 2 zijn grote en oude industriële installaties (bouwjaar respectievelijk 1924 (volledig gereviseerd in de jaren zeventig) en 1972).  

Over het geheel gezien zorgt de ouderdom voor een optelsom van tekortkomingen.  De OD NZKG  doet er als toezichthouder alles aan om de milieubelasting van de fabrieken binnen de perken te houden, daar maken verscherpt toezicht en meerdere Lasten onder Dwangsom onderdeel van uit. Echter het steeds verder opvoeren van toezicht en handhaving is geen structurele oplossing voor de verouderde installaties en biedt onvoldoende bescherming voor milieu en gezondheid.

Verscherpt toezicht 

De OD NZKG eist nu dus gezien de veroudering van de installaties via verscherpt toezicht diverse verbeteringen bij de kooksgasfabrieken. Zo moet onder andere het aantal ongewone voorvallen omlaag, het naleven van wet- en regelgeving verbeteren en alle onderhoud tijdig plaatsvinden. Tata Steel moet hiervoor op korte termijn een gedegen verbeterplan opstellen dat door de OD NZKG zal worden beoordeeld. Ook zal Tata Steel maandelijks moeten aangeven welke voortgang wordt gemaakt. Bij onvoldoende verbetering zal de OD NZKG extra maatregelen nemen.

Meer weten over hoe de OD NZKG toezicht houdt op de kooksgasfabrieken? Lees dan verder in de FAQ met veelgestelde vragen. 


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem