Luchthaven Schiphol met vliegtuigen

Datum: 06-12-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaal (OD NZKG) gaat de milieuvergunning voor Schiphol niet actualiseren. Mobilisation for the Environment (MOB) had hier eerder om verzocht. De OD NZKG wees het verzoek af, waartegen de MOB vervolgens bezwaar maakte. De bezwarencommissie adviseerde om inhoudelijk te onderzoeken of er aanleiding was om de vergunning te actualiseren.

Omdat de omgevingsdienst niet binnen de beslistermijn had besloten op het bezwaar, stelde MOB beroep in bij de rechtbank. De OD NZKG was echter in afwachting van het zogeheten Vermijdings- en Reductieplan ZZS (zeer schadelijke stoffen) van Schiphol. De rechter was evenwel van oordeel dat de beslistermijn ruim was overschreden en legde een dwangsom op aan de OD NZKG voor het niet tijdig beslissen op het bezwaar.

Schiphol heeft het Vermijdings- en Reductieplan inmiddels aangeleverd en deze is door de OD NZKG beoordeeld. Uit de beoordeling is komen vast te staan dat er geen aanleiding tot actualisatie is. De OD NZKG heeft nu wel beslist op het bezwaar en verbeurt daarmee geen dwangsommen meer.

ZZS-emissie verminderen

De OD NZKG heeft Schiphol in 2021 al gevraagd om een Vermijdings- en Reductieplan ZZS. In dit plan staan inventarisaties van ZZS en wat het bedrijf gaat doen om de emissie van ZZS te verminderen.

Na de eerste verlenging van de termijn voor het aanleveren van de gegevens heeft Schiphol rapporten gestuurd naar de OD NZKG. Uit de beoordeling van deze stukken bleek dat ze onvoldoende gegevens bevatten om te beoordelen of de vergunning geactualiseerd moest worden. Ook de daaropvolgende rapportage was onvoldoende. Hierna heeft de OD NZKG Schiphol een last onder dwangsom van € 5.000 opgelegd. Schiphol moest voor 1 maart 2023 de complete (p)ZZS-inventarisatierapportage en het Vermijdings- en Reductieplan overhandigen.

Goedgekeurd

Schiphol heeft hier niet geheel aan voldaan, waardoor de OD NZKG de dwangsom invorderde. Hierna heeft de omgevingsdienst opnieuw een last onder dwangsom van € 50.000 opgelegd aan Schiphol. Het bedrijf kreeg de tijd tot 1 december 2023 om het Vermijdings- en Reductieplan aan te leveren. Dit is gelukt. De OD NZKG heeft het plan inmiddels goedgekeurd.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem