Datum: 27-02-2024

U kunt uitgaan van de lijst met stoffen zoals opgenomen in de tabel 1.24, artikel 1.24 van het Voorbereidingsbesluit bodem. We spreken van mobiele verontreiniging als deze (via vaste bodem) in het grondwater terecht is gekomen en zich in of met het grondwater kan verspreiden. Bij projectmatige ontgravingen mag u vrijkomende verontreinigde grond met mobiele verontreinigingen boven interventiewaarden niet terugplaatsen in het ontgravingsprofiel. Dit geldt niet als uit grondwateronderzoek blijkt dat de verontreinigingen in het grondwater de signaleringsparameters niet overschrijden. Hetzelfde geldt bij herschikken onder de afdeklaag bij de mba saneren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem