Datum: 19-03-2024

In en om Badhoevedorp, maar ook ver daarbuiten, worden lage gehalten PFAS in de bodem aangetroffen. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van het langdurig en op grote schaal gebruiken van PFAS-houdende producten. Over de mechanismen van verspreiding is nog niet alles bekend. Wij gaan ervan uit dat verspreiding voornamelijk gebeurt via neerslag en verspreiding van stof. Daarnaast kan verspreiding en toepassing van grond en baggerspecie in het verleden (toen PFAS nog geen verdachte stoffen waren) een deel van de verspreiding van verontreiniging verklaren. Er zijn geen aanwijzingen dat vanaf verontreinigde locaties op Schiphol of andere bronlocaties buiten Schiphol verspreiding van PFAS naar de omgeving plaatsvindt.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem