Datum: 19-03-2024

Er zijn geen specifieke voorzieningen voor afvoer van hemelwater. Regenwater zal deels door de depotgrond worden opgenomen (indien geen bovenafdichting wordt toegepast) en zal deels in de onderliggende bodem infiltreren. Bij grond met een onderafdichting of een bovenafdichting van folie zal het hemelwater in de onbedekte delen van het perceel infiltreren. Uit eindsituatie-bodemonderzoek bij eerdere grondopslagen is gebleken dat hierdoor geen nieuwe bodemverontreiniging ontstaat.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem