datacenter Microsoft

Datum: 18-12-2023

Maandag 18 december vindt een rechtszaak plaats over de verlening van een omgevingsvergunning milieu en bouw voor het datacenter van Microsoft aan de Cultuurweg 11 in Middenmeer. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft deze vergunning op 19 april 2023 verleend. Stichting Red de Wieringermeer is hiertegen in beroep gegaan.

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de grotere datacenters en de gemeente voor kleinere datacenters. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de vergunningverlening en het toezicht uit namens de provincie Noord-Holland. In de verleende omgevingsvergunning zijn onder andere voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die namens de provincie Noord-Holland gaat over de aspecten natuur en stikstof in de vergunningverlening, heeft de natuurparagraaf aangeleverd, die aan de vergunning is toegevoegd.

Stikstof

Stichting Red de Wieringermeer is van mening dat onvoldoende is gelet op de aspecten natuur en stikstof en heeft beroep ingesteld. Naar het oordeel van de OD NZKG voldoet de vergunning aan de stikstofregels. Microsoft heeft in april van dit jaar informatie aangeleverd voor de stikstofdepositie door de bouw. Daarbij heeft het bedrijf vastgelegd welke stikstofreducerende maatregelen het heeft getroffen. Op basis van deze informatie is geconcludeerd dat het bouwen en in gebruik hebben van het datacenter geen nadelige gevolgen heeft voor de Natura 2000 gebieden en dat er daardoor geen sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit is verwerkt in de definitieve vergunning.

Lees ook:

Definitieve vergunning datacenter Microsoft verleend


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem